Ondanks de zorg die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Rob’s saunabouw aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie.

Eigendom

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Rob’s saunabouw te Workum. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van Rob’s saunabouw. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af. Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij Rob’s saunabouw.

E-mail

Alle e-mails die door ons worden verzonden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u per abuis een e-mail van Rob’s saunabouw ontvangt en u bent niet de geadresseerde dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Alle informatie in de e-mail alsook de bijgesloten documenten is vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik van deze informatie op welke wijze dan ook is onrechtmatig.