Rob’s saunabouw respecteert uw privacy en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier informatie aan u te verschaffen. Op uw eigen verzoek kan om uw persoonsgegevens worden gevraagd met het doel u te kunnen informeren over Rob’s saunabouw. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden.

Privacy

Alle aan Rob’s saunabouw verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Rob’s saunabouw aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Alle wijzigingen in de manier waarop Rob’s saunabouw gebruik maakt van persoonlijke informatie worden beschreven in toekomstige versies van het privacy statement. Indien u vragen heeft over het privacy statement, dan kunt u contact opnemen met Rob’s saunabouw.